Nos ATELIERS

Prochaines sessions

Zirkus entdecken

D'Kanner entdecken d'Zirkuswelt a kënnen hir Talenter ausliewen (Akrobatik, Jonglerie, Gläichgewiicht, Clownerei, Zauberei a Villes méi).

Experimentéierfreed, kreatiivt Spill a vill Bewegung!

D'Zirkuswelt waar op dech.

Zirkus entdecken (1Elterendeel mat Kand)

D'Kanner an d'Elteren entdecken d'Zirkuswelt a kënnen hir Talenter ausliewen (Akrobatik, Jonglerie, Gläichgewiicht, Clownerei, Zauberei a Villes méi).

Experimentéierfreed, kreatiivt Spill a vill Bewegung!

D'Zirkuswelt waar op dech.

Restez CurIeux