Zirkus entdecken

Intervenant: Irina Chechulina
Nombre de places: 10
Catégories: Workshop
Contact & Informations Rapide

CEPA a.s.b.l. 1, rue de
l'Aciérie L-1112 Luxemburg

Tel: +352 409920
Prochaines sessions Public Places disponibles Prix Reserver


Aucune session programmée pour ce cours

Détail du cours/stage

D'Kanner entdecken d'Zirkuswelt a kënnen hir Talenter ausliewen (Akrobatik, Jonglerie, Gläichgewiicht, Clownerei, Zauberei a Villes méi).

Experimentéierfreed, kreatiivt Spill a vill Bewegung!

D'Zirkuswelt waar op dech.

Prérequis

Pas de pré-requis nécessaires

Matériel requis

Kleeder an deenen ee sech gutt beweege kann, Turnschlappen, Waasserfläsch oder -bidon fir ze drénken.

Restez CurIeux